Exposicións

Despacho

Como entidade museística, a Fundación conta cunha exposición permanente vertebrada en distintas salas temáticas que xiran en torno á personalidade  e á obra de Camilo José Cela e que se complementa de xeito periódico con exposicións temporais nas que sobresae algunha faceta do escritor en relación con seu contexto literario, artístico e social.