Camilo José Cela

“Eu creo que o individuo non é xamais un plano senón un poliedro. Naturalmente, segundo incida o raio de luz nunha face, nun vértice, nunha aresta deste poliedro, o arco que reflexa é vario, complexísimo e dunha cor ou múltiples cores. Eu non creo nos homes chans, eu creo que son todos múltiples; non temos unha dobre vida, temos unha múltiple vida; agora ben, non é menos certo que hai un denominador común. Eu creo que son, ou polo menos aspiro a ser, un home honesto que tenta pasar por este val de bágoas procurando facerlle a puñeta á menor cantidade de xente posible.”

CJC

Biografía              Obra              Galería