Centro de estudos

O rico legado que Camilo José Cela doou á Fundación  mergúllase, de maneira privilexiada, na vida cultural española da segunda metade do século XX.  Epistolario, arquivo de prensa, arquivo xeral, fondos bibliográficos, fotográficos e audiovisuais están a disposición de investigadores e estudosos interesados para a súa consulta na sé da Fundación.

Investigadores              Publicacións