Horario e tarifas

MUSEO CAMILO JOSÉ CELA:

NOVO HORARIO COVID19

DE LUNS A VENRES, SÓ MAÑÁS: de 10:00 a 14:00 horas (sábados, domingos e festivos, pechado).

ÚLTIMO ACCESO PERMITIDO: 13:30

SÓ VISITAS CONCERTADAS: baixo cita previa, chamando ao noso teléfono 981 81 24 25 ou escribindo un mail a visitas@fundacioncela.com.

A visita será individual, entendida, non como unha única persoa, senon como unha familia ou unha unidad de convivencia. Non estará permitida a reserva de grupos.HORARIO

Domingos, luns e festivos: pechado.

XULLO E AGOSTO

DE MARTES A SÁBADOS

MAÑÁS: DE 10:00 A 14:00 HORAS.

TARDES: DE 16:00 A 20:00 HORAS.

De setembro a xuño.

De Martes a sábados:

Mañás: De 10:00 a 14:00 horas.

Tardes de 16:00 a 19:00 horas.

Último acceso permitido:

Mañás ás 13:30 h.

Tardes ás 18:30 h. no horario de inverno e as 19:30 h. no horario de apertura de verán.

Procederase a desaloxar as salas dez minutos antes do peche.

Tarifas:

Visita libre:

Xeral: 2,40 €/p

Carnet xove / Carnet de estudiante / Carnet internacional de estudiante / Grupos de adultos de 11 ou máis persoas: 1,20 €/p

Menores de edad / Maiores de 65 anos / Xubilados / Membros de “Amigos do Museo” / Voluntariado cultural e educativo / Desempregados / Veciños de Padrón: Gratuíta.

Grupos de escolares de Ensino Infantil, Primario e Secundario / Bacharelato / Formación profesional / Universidade: Gratuíta.

Martes todo o día e sábados pola tarde: Gratuíta.

Visita guiada:

Realizaránse visitas guiadas ás 12:00 e ás 17:00 h. nas tardes de apertura (duración: 50 minutos).

Para a realización de visitas de grupos cómpre reserva previa.

TARIFA INDIVIDUAL (ata 10 pax.): 1,00 € por persoa (complemento sobre tarifa).

TARIFA DE GRUPOS (11 ou máis persoas): 10,00 € por grupo (complemento sobre tarifa).